Markesteen Harfsen


De resten van een 3 markensteen tussen de genoemde marken.

Barneveld-Nijkerk

Deze paal die aan de Zelderseweg staat, is een grenspaal die de onderhoudsgrens van de weg aanduidt, schrijft F. Witzel in het tijdschrift van de stichting "Oud Nijkerk". Deze weg loopt namelijk afwisselend over beider gemeentes grondgebied. In 1722 vond men dat het op een duidelijke manier geregeld diende te worden: men besloot een paal te plaatsen, die in 1758 vernieuwd is.
Tekst: AMPT VAN NIJKERK AMPT VAN BARNEVELD 1758.

Hof te Dieren - Voorste Schaddeveld


De eerste paal, deze staat aan de Schaapsallee.
Paal 2. Deze paal is evenals de vorige  en paal 6, in 2010 neergezet op de plaats waar vroeger een paal heeft gestaan. Het zijn zandstenen palen, met een mooi origineel blank voorkomen.
De derde paal is een historische paal, boven op een heuveltje.

Paal 4 is ook bewaard gebleven, zoals aan de kleur te zien is.
Dit is de inscriptie op de 5e, in 2009 teruggeplaatste paal.

Deze vijfde paal is de enige die op de topografische kaarten is terug te vinden.
En de laatste paal: nr. 6.


De palen zijn gevonden met hulp van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en de beheerder van het Landgoed Twickel, onder welke het Landgoed Hof te Dieren resorteert.

Hof te Dieren - Achterste Schaddeveld

Paal1vinden we bij het toegangshek naar de Elsberg. Het is de eerste van vijf palen die het Achterste Schaddeveld markeren. Dit jachtveld behoort tot het landgoed "Hof te Dieren". Een voormalig buitenverblijf van de Oranjes. Dit landgoed ligt ten westen en zuiden van de Gelderse plaats Dieren. 
"Het 1000 hectare grote gebied bestaat uit bossen op de Veluwe zoom en weilanden in de uiterwaarden van de IJssel. Vanaf 1219 was het in bezit van de Duitse Orde tot Prins Willem II het in 1647 kocht. Willem II hield, zoals meer Oranjes, sterk van het jachtbedrijf. Hij koopt de Hof te Dieren om het landgoed te gebruiken als een basis, van waaruit hij de jacht op dit deel van de Veluwe kan uitoefenen. Daartoe werd ook de Wildbaan aangelegd. De Wildbaan was een groot bebost terrein aan de noordkant van de huidige Arnhemsestraatweg, dat werd afgezet me een hekwerk. Daarin werd grootwild gebracht, dat kon dienen om op te jagen. Maar Willem II zou niet lang van zijn pas verworven bezit kunnen genieten, want na de terugkomst van een jachtpartij wordt hij ernstig ziek. Zijn vrouw, die in Den Haag verbleef, vond de "boerderij" in Dieren, zoals zij het huis noemde, niet geschikt voor haar zieke gemaal. Ze laat hem per schip via de grote rivieren naar Rotterdam en vandaar naar Den Haag brengen, waar hij kort na aankomst in 1650 overleed. Zijn zoon kwam pas na de dood van zijn vader ter wereld.
Paal 2
De zoon, Willem III, die later koning van Engeland werd, was ook een hartstochtelijk jager en vond het prettig de Hof te Dieren te blijven gebruiken. Hij liet verschillende uitbreidingen en verfraaiingen aan de Hof aanbrengen, zodat het huis wel meer was dan de "boerderij" van vroeger. Ook de vrouw van Willem III, Maria van Engeland, heeft hier veel tijd doorgebracht en haar stempel op de inrichting gedrukt. Ook het park werd aanzienlijk verfraaid, zodat de Hof te Dieren min of meer een koninklijk verblijf werd.
De volgende Oranje, die eigenaar werd van de Hof te Dieren was Willem Karel Hendrik Friso, van de Friese Oranjetak, die uiteindelijk erfgenaam werd van de Nederlandse bezittingen van de Oranjes na de dood van Willem III. Hij liet onder meer het sterrenbos aanleggen op het gebied van de vroegere wildbaan. De huidige Carolinaberg werd genoemd naar zijn dochter, de Willemsberg naar zijn zoon. Die zoon, Willem V liet zich echter niet vaak op de Hof te Dieren zien. De glorie van het landgoed was voorbij."  
Bron: http://www.absolutefacts.nl/kastelen/data/hoftedieren.htm
Paal 3
Paal 4
Paal 5
Paal 2. Op de kaart zijn de palen terug te vinden bij de blauwe indicatoren.
Paal 3
Paal 4
Paal 5